logo


fumigacja
Importując towar na drewnianych paletach pamiętaj o Fumigacji! Jeśli towar, który importujesz transportowany jest w opakowaniach drewnianych lub na drewnianych paletach, pamiętać nczytaj dalej