logo


świadectwo fitosanitarne
W przypadku, kiedy importujesz produkty pochodzenia roślinnego, nasiona, rośliny musisz uzyskać od eksportera świadectwo fitosanitarne. Jest ono wystawiane przez służbę ochrony rośczytaj dalej